A-kassans otillräcklighet

Vi lever idag i ett samhälle med en av de oroligaste arbetsmarknaden på årtionden, men trots detta har vi ett politiskt samhälle som ligger långt efter. Ser man till a-kassans utbetalningar har de inte förändrats från dryga 11 000 efter skatt på över 5 år under denna tid har inflationen nästan dubblat priset på en ...

Digitaliseringen av Kapital & Kredit 1

Detta är mer än något en filosofisk iakttagelse av mitt eget uttryck efter att jag beskådat David Cronenbergs senaste film Cosmopolis. I filmen följer vi Eric Spacker en multi miljonär som färdas i limousine längs med manhattans gator, under färden möter han personer, frågor ställs och besvaras med och utan svar vilket sakta leder mot ...